کردی
English

اخبار

دستگیری ۱۲روزنامه نگار نشریات محلی شهر ایلام

2013-02-18 17:37:48

۱۲روزنامه نگار نشریات محلی شهر ایلام توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده‌اند.
خبرهای رسیده از ایران حاکی از آن است که دستگیری روزنامه نگاران از تهران به دیگر شهرستان ها کشیده شده و روز یکشنبه، 29 بهمن دوازه تن از روزنامه نگاران محلی شهر ایلام، توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر شده اند.
بنا به‌ گزارش منابع داخلی این روزنامه نگاران در نشریات محلی ''کوشک''، ''نجوا'' و ''وریا'' مشغول فعالیت بودند.
لازم به‌ یادآوری است در هفته های اخیر، موج دستگیری روزنامه نگاران فعال در روزنامه های اصلاح طلب، در تهران آغاز شده بود. ۱۴ نفر از روزنامه نگاران دستگیر شده اند که عمده آن ها در نشریات اعتماد، شرق، بهار، آرمان و آسمان مشغول فعالیت بودند.
شایان ذکر است از اتهامات روزنامه نگاران بازداشت شده، گزارش دقیقی منتشر نشده است اما وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه ای وعده داده بود که شمار بیشتری از روزنامه نگاران بازداشت خواهند شد.